2014 2. ročník

Druhý ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku do Baziliky minor pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach sa konal v sobotu 23. augusta 2014. Organizátori bohatší o minuloročnú skúsenosť spojili sily a pútnici sa už nedelili na dve skupiny. Každý kto mal záujem putovať prišiel do Nižného Hrabovca, kde sa púť začínala. Kto nemohol prísť do Hrabovca, pripojil sa cestou. Niektorí síce prešili iba z dediny do dediny, ale aj ich námaha a modlitba bola dôležitá.

Program sa začal svätou liturgiou v Nižnom Hrabovci, ktorú slávil redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, s ktorým koncelebrovali miestny duchovný Miloš Baran a otcovia Marek Jeník a Róbert Demko. Témou púte bolo heslo „V tíme“, použité aj na tohtoročnom Breakfestivale. Podobne ako minulý rok, v každom chráme sa pútnici zastavili na krátku modlitbu a katechézu. Aj keď počet pútnikov dvojnásobne vzrástol, lepšie sa dodržiaval časový harmonogram. Napriek väčším prestávkam pútnici prišli do baziliky v Michalovciach v dobrom čase, pár minút po 17.00 hodine. Za hlaholu všetkých zvonov a za spevu piesne „Prešlo už mnoho zím“ trikrát obišli baziliku. Predtým ako predstúpili pred relikvie blahoslaveného mučeníka, pred vchodom do baziliky ich privítal igumen kláštora otec Jozef Jurčenko CSsR, spolu s diakonom Rasťom Vargom.

V porovnaní s minulým rokom nastalo niekoľko zmien a vylepšení. Skupina putujúcich od samého začiatku vyzerala ako pútnici, pretože na čele procesie nebol už iba kríž a ikonka blahoslaveného mučeníka, ale boli nesené aj zástavy. Duchovnej atmosfére a lepšej komunikácii napomohlo prenosné ozvučenie, ktoré síce bolo ťažké, ale vždy sa našiel dobrovoľník, ktorý sa ho podujal niesť k úžitku všetkých pútnikov. Vďaka šikovnej grafičke a sponzorovi púť už mala vlastné logo, ktoré bolo súčasťou špeciálne vydaného trička. Vďaka lepšej propagácii sa na púť zišli ľudia z viacerých dedín a miest, skutočne zo širokého okolia: Stanča, Ruskovce, Bajany, Trhovište, Veľaty, Trebišov, Vojčice, Laškovce, Pozdišovce, Stankovce, Michalovce, Zbudza, Nižný Hrabovec, Vranov nad Topľou, Hencovce, Poša, Nižný Hrušov, Vybuchanec, Lesné, Suché, Topoľany, Čižatice, Košice či dokonca aj Bratislava.

Ešte stále je čo vylepšovať na organizácii púte, aj na duchovnom programe. Ďakujeme organizátorom za ich námahu a vklad a už dnes sme zvedaví, čím prekvapí tretí ročník pešej púte.