7. ročník pešej púte

Vážení priatelia bl. Dominika Metoda Trčku,
pomaly sa blíži termín ďalšieho ročníka pešej púte k relikviám nám blízkeho a vzácneho mučeníka,
preto Vás na prvom mieste prosím o modlitbu v tejto intencii, aby to bolo dielo Bohom požehnané.

7. ročník pešej púte sa uskutoční 24.augusta 2019.

Téma: „Odpustiť 7x??? Nie, 77x!!!“