Archív púti

2016 4. ročník

Milí pútnici,mám radosť, že sme aj tento rok spoločne zvládli pešiu púť k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Opäť takmer 100 pútnikov prešlo

2015 3. ročník

Prešlo dvanásť mesiacov a kalendár ukazoval august. Opäť teda prišiel čas odpustovej slávnosti blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Keďže bol dátum odpustu posunutý na posledný augustový

2014 2. ročník

Druhý ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku do Baziliky minor pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach sa konal v sobotu 23. augusta 2014. Organizátori bohatší

2013 1. ročník púte

Prišiel deň „D“, sobota 24. augusta 2013. Dnes sme prvý raz putovali k relikviám blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku, do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha pri