Liturgické texty

Moleben

Ľud sa postaví Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš,

Večiereň

Večiereň – menlivé časti (24. august) SLOHY na „Pane, ja volám“ Hlas 5. Hieromučeník Metod, * v krstnom kúpeli znovuzrodenia * Pán ti daroval účasť na svojej

Utiereň

Utiereň – menlivé časti (25. august) TROPÁR, Hlas 7. Blažený Metod, nič ťa neodlúčilo od lásky ku Kristovi, * ani prenasledovanie, väzenie a mučenie. * Dobrý