Svedectvá formou listu

Dnes, 26. 11. 2002 šel můj syn po prvé do práce po 3 týdnech deprese. Do práce však nepřišel a ani domů se nevracel. Rád se napije a pak chodí po lesích a třeba celou noc a den je pryč. To se stalo již 4x. Celý den jsem se za něho modlila k Panně Márii a Ježíši, dvakrát jsme se pomodlili růženec, litánii loretánskou a litanii k Srdci Ježíšovu. Naposledy jsem otevřela kancionál a vzala obrázek blahoslaveného Dominika Metoděje a pomodlila se modlitbu na zadní straně. Pak ještě jednou a stalo se, co jsem již nečekala – syn se vrátil! Pro tohoto svého syna, který je velký dobrák jsem hodně vytrpěla. Píši vám z velké radosti nad sílou modlitby! Vždy mám strach, že opět se pokusí o sebevraždu! Díky blahoslavenému Dominiku! Zdraví … podpis.

* * *

Vážení, asi před půl rokem mne začalo bolet koleno, až postupně došlo k velkým bolestem. Nejdříve jsem používala dostupné medicínské gely, nic nepomohlo. Při vystupňování bolestí jsem použila relikvii bl. Dominika Metoda TRČKY CSsR a nechala působit 3 dny a 3 noci. Výsledek byl překvapující, bolesti ustály a nyní i po půl roce jsem bez obtíží. … podpis.

* * *

Můj manžel chodil denně do hospody a opíjel se. Každý den jsem se modlila a prosila blahoslaveného Dominika Metoděje Trčku o přímluvu u Pána Boha. Po 13 letech přestal manžel chodit do hospody a opíjet se. Děkuji Pánu Ježíši, Panence Marii a blahoslavenému Dominiku za pomoc a přímluvu. … podpis.

* * *

Chcela by som vydať svedectvo o vypočutí modlitby na príhovor blaženého o. Dominika Metoda Trčku. Naša dcéra po skončení vysokej školy intenzívne hľadala zamestnanie. Napísala možno 70-90 žiadostí. Chodila po konkurzoch. Keďže bývame v …, odišla do … a aj tam sa snažila, hľadala, sledovala inzeráty, hovorili sme známym, ale sa nedarilo. Ja matka obrátila som sa v modlitbách k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi. Dcéru zamestnali na dobu neurčitú. … podpis.

* * *

Bola som veľmi chorá, v kritickom stave, keď ku mne prišla moja známa. Prosila som ju, aby sa za mňa modlila, čo aj urobila. Dala mi do ruky obrázok bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku s modlitbou, aby som sa aj ja modlila. Previezli ma na operáciu do nemocnice v Košiciach, kde som celý čas mala obrázok v ruke, celú noc, až do jedenástej hodiny nasledujúceho dňa, kým ma nepreviezli na operačnú sálu. Tam mi docent vybral obrázok z ruky, prečítal a odniesli ma na operačnú sálu, kde ma operovali na nádor priedušnice. Keď som sa prebrala, krásne som dýchala, mala som nové čisté dýchanie. Ani som nevedela, že skrze takýto obrázok sa môže stať aj zázrak. Ďakujem Pánu Bohu, Presvätej Bohorodičke a blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi. … podpis.

* * *

Bl. Metod, ďakujem ti za tvoj príhovor u nášho Nebeského Otca, že sa môžem zúčastňovať na svätých bohoslužbách, čo mi moje zdravotné problémy dlhé roky nedovoľovali. Stále som sa modlila a prosila som jedine o tu „jednu hodinku“, aby som vydržala na bohoslužbe.

Ty vieš, akým zvláštnym spôsobom si to vyriešil. Zo dňa na deň som sa zo zúfalosti rozhodla, že budem kostolníčkou, hoci som tomu sama neverila. Dúfala som v tvoju pomoc! Sú to už štyri roky a ja ťa prosím, aby si mi aj naďalej pomáhal, lebo to robím s obrovskou láskou.

Tie problémy trvali 30 rokov. Trvajú aj dnes, lenže ich znášam oveľa ľahšie, lebo môžem byť v Božom chráme.

Môj list je trocha dlhý. Lenže ja som kdesi v srdci cítila, že to musím dať na papier, lebo ja to považujem naozaj za zázrak.

Ďakujem vám drahí o. misionári – redemptoristi, za modlitbu molebenu aj za prečítanie prosby. … podpis.

* * *

Dňa 14. júna ma postihla mozgová príhoda. Bola som v nemocnici na nervovom oddelení a potom tri týždne na rehabilitačnom oddelení v …. Za celé obdobie som mala problémy s vyprázdňovaním. V … pracoval môj bývalý žiak a ten mi priniesol modlitbu venovanú Dominikovi Metodovi Trčkovi. Modlila som sa a obrátila na tohto svätca a môj stav sa do dvoch dní zlepšil. Túto milosť som získala na príhovor Dominika Metoda Trčku. Srdečná vďaka za príhovor Dominika Metoda Trčku, ktorého som osobne poznala ako malé dievča. … podpis.

* * *

Bl. Metod, ďakujem ti za tvoj príhovor u nášho Nebeského Otca, za záchranu manželstva. … podpis.

* * *

Vážení priatelia, som odborná lekárka. Po náročnej gynekologickej operácii v dôsledku poruchy v hormonálnej sfére došlo u mňa k hlbokej depresii, z ktorej som sa opakovane liečila na psychiatrii. Ľudia ma pohŕdavo sledovali, úplne spoločensky odpísali, zvlášť po dvoch mozgových príhodách, po ktorých mi ako následky zostali závraty, poruchy pri chôdzi a v obratnosti. Ľudia si pletú záležitosti neurologické a duševné, pre väčšinu je to choroba „na nervy“, a tak dochádzalo ohľadom mojej osoby k dohadom, nedoloženým domnienkam, či dokonca k ohováraniu. Uzavrela som sa voči svojmu okoliu a po niekoľkých rokoch som si na to aj zvykla. Časom sa však opäť ukázalo, že v mojom prípade išlo iba o depresiu, a nie o duševnú chorobu. Zverila som sa Božej vôli a prozreteľnosti. Počas púte mi bol darovaný obrázok bl. Dominika Metoda Trčku, ktorý ma zaujal, a tak na jeho príhovor som prosila o vysvetlenie môjho stavu. Do štyroch mesiacov nastala celá séria „zázračných obratov“ a „náhod“. Je mi úplne jasné, že všetko sa udialo s pomocou bl. Dominika Metoda Trčku, ktorému veľmi ďakujem, a rada Vám túto skutočnosť opisujem. Znova som sa normálne zapojila do života, do vedeckej práce, okolie ma berie vážne. Snáď sa dočkám aj svätorečenia a modlím sa za to. … podpis.

* * *

Vo februári 1990 som bol účastníkom dopravnej nehody a utrpel som silný otras mozgu. Po preliečení som sa vrátil do normálneho života, ale nie nadlho. V apríli 1998 sa mi zdravotný stav začal zhoršovať. Napriek mnohým vyšetreniam môj zdravotný stav sa nezlepšoval a ja som pociťoval, že sily mi rapídne ubúdajú. V tejto situácii som sa modlil, na príhovor blahoslaveného Dominika Metoda, o správne určenie diagnózy mojej choroby. Toto sa skutočne stalo, teda lekári mi konečne určili správnu diagnózu – neskorá postraumatická epilepsia. Nasadili mi správnu liečbu a po niekoľkých mesiacoch sa mi stav zlepšil a únik sily zastavil. Hoci moja choroba je už teraz nevyliečiteľná, predsa pri užívaní liekov je kvalita môjho života o niečo lepšia a môj kríž sa mi nesie ľahšie. To, že lekári mi po toľkých rokoch určili správnu diagnózu, nepovažujem za náhodu, lebo diagnózu určili práve v období, keď som sa veľmi intenzívne modlil k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi. Som presvedčený, že toto sa udialo práve na jeho príhovor. … podpis.

* * *

Zúčastnila som sa v Michalovciach slávnosti, keď boli prenesené telesné pozostatky bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku. Pri tejto príležitosti boli rozdávané obrázky s modlitbou. Mám brata, ktorý je dlhú dobu vdovcom. S manželkou mal päť detí, všetky vychoval a hmotne zabezpečil. Už sa viac neoženil a zanedbával aj svoj duchovný život. Za totality bol komunistom a funkcionárom. Je vážne chorý, keďže má rakovinu pľúc. Príbuzných trápilo, že ani v tomto stave nechcel pristúpiť k sviatostiam. Dlhšiu dobu som sa modlila k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi, podľa modlitby z obrázka. Napokon môj brat súhlasil, že prijme sviatosť zmierenia, a skutočne sa aj vyspovedal. Moja prosba bola teda na príhovor bl. Dominika Metoda vyslyšaná. … podpis.

* * *

Blahoslavený Metod, ďakujeme ti za príhovor u nášho nebeského Otca, že sa manželom … narodilo zdravé dievčatko.

* * *

Naša rodina je rímskokatolíckeho vyznania, chodíme s manželom od roku 1998 do Medžugoria, kde sa naša viera veľmi oživila a upevnila. Môj manžel bol pozvaný niektorým zo svojich známych do Michaloviec v čase, keď bola slávnosť blahorečenia Dominika Metoda Trčku. Z tejto slávnosti doniesol malú knižku s jeho životopisom a obrázky s modlitbou o jeho príhovor. Mali sme ich doma, ale nejako zvlášť som im nevenovala pozornosť. Jeden som mala uložený v Novom zákone, ktorý každý deň čítam.

Minulý rok začiatkom septembra sa mi v … stal úraz, spadla som z terasy penziónu, kde sme bývali, a to tak nešťastne, že som si zlomila nohu. Boli sme na ošetrení v …, kde mi povedali, že nohu treba operovať. Keďže som odmietla sa dať operovať v zahraničí, dali mi dlahu a autom sme sa vrátili domov do …. Nohu mi zoperovali, ale dali mi do nej dva „klince“ a nesmela som na nohu stúpiť. Ešte predtým v … mi požičali francúzske barle, a keď som prišla domov, ešte pred operáciou sa mi podarilo s barlami spadnúť. Po operácii som mohla chodiť len na drevených nemeckých barlách, čo mi robilo veľké problémy, bola som nemotorná a už pri malých nerovnostiach som sa kývala a bála sa, že spadnem. Pritom mi lekár, ktorý ma operoval, prísne nakázal, aby som nespadla, lebo druhýkrát by sa to už operovať nedalo. Prišla som domov a trpela som strachom, keď som musela ísť do kúpeľne alebo na WC, či tam nebude trocha vody, na ktorej sa mi barly okamžite šmýkali a ja som padala a ledva udržala rovnováhu. V tom čase som vzala do ruky obrázok s modlitbou príhovoru k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi a začala som sa modliť k nemu každý deň od septembra 2008 až do konca marca 2009. Prosila som ho o uzdravenie môjho kolena a ochranu v chorobe, ako aj o uzdravenie mojich kostí, lebo mi lekár pri operácii povedal, že mám kosti také riedke, že „klince“ sa do kosti „šrubujú“, ale mne ich zatlačili do nohy ako do masla. Musím povedať, že som počas modlitieb k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi ani raz nespadla, hoci som chytila najmä na schodoch taký balans, že som sa už videla, ako letím dole. Vždy som v takých situáciách cítila, ako keby ma niekto podržal a zabránil pádu. Po ôsmich týždňoch som už mohla chodiť bez bariel, ale ani vtedy som sa neprestávala modliť k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi. V jednu nedeľu po Vianociach som šla pešo do kostola, už bez bariel, a nečakane som spadla, lebo na chodníku pod snehom bol ľad, a práve zlomená noha sa dostala podo mňa a ja som pri páde na ňu sadla. Išlo o veľmi prudký pohyb a ja som zostala sedieť na zemi a bála som sa pohnúť. Ale pretože ma nič nebolelo, vstala som a došla som do kostola aj naspäť domov. Aj tu verím, že sa mi nič nestalo najmä na príhovor bl. Dominika Metoda Trčku.

Pretože som si vzala k srdcu varovanie lekára, že mám niečo robiť, aby som si nezhoršila osteoporózu, začala som brať výživové tabletky (horčík cca 60 tabl.) a bola som aj na röntgene kostí. Lekárka, ktorá hodnotila röntgen, mi povedala, že je to v poriadku, a predpísala mi len lieky na prevenciu osteoporózy. Lekársku správu a výsledok RTG prikladám. Aj tu vidím, že moja prosba o uzdravenie kostí bola vyslyšaná.

Tiež sa modlím asi od začiatku tohto roka k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi s prosbou o zbavenie zlosti a nadávanie pre mojich …. Vidím silné účinky príhovoru, pretože reagujú na vypäté situácie pokojnejšie, menej sa zlostia a … mi aj prekvapene niekoľkokrát potvrdil (hoci nevie, že sa za neho modlím), že nemá chuť ani nadávať, ani sa zlostiť. Pri poslednej výmene názorov, keď sa začalo napätie stupňovať mi dokonca povedal: „Nebudem sa hádať, nedovolím, aby satan bol mojím pánom.“

Týmto ďakujem bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi za všetky milosti pre moju rodinu a pre mňa a plním svoj sľub jemu, že podám svedectvo o jeho pomoci, hoci to nie sú priamo zázračné udalosti, verím, že aspoň trochu prispejú k ďalšiemu procesu jeho svätosti. … podpis.

* * *

„Milí otcovia redemptoristi, modlila som sa k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi s prosbou, aby som mohla pracovať a tak si zarobiť na inkaso a jedlo. Moja prosba je vyslyšaná. … podpis.

* * *

Drahí redemptoristi, modlila som sa k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi, aby som mohla robiť popri invalidnom dôchodku, a moja prosba bola vyslyšaná. … podpis.