Pešia púť

1

1. Nižný Hrabovec

2

2. Poša

3

3. Nižný Hrušov

4

4. Nacina Ves - Vybúchanec

5

5. Lesné

6

6. Suché

7

7. Michalovce - Topoľany

8

8. Michalovce

Archív púti

Svedectvá pútnikov