Svedectvá zo schránky pred relikviami

Po uložení relikvií bl. Dominika Metoda v Chráme Zoslania Svätého Ducha som sa na jeho príhovor uzdravila z choroby priedušiek. Pociťujem úľavu, pretože už ma tak nedusí. Ďakujem, o. Metod. … podpis.

* * *

Blahoslavený otče Dominiku! Ďakujem za obrátenie …, ktorý mal rakovinu pľúc a pár týždňov pred smrťou sa vyspovedal (po dlhých rokoch) a prijal Najsvätejšiu Eucharistiu a sviatosť chorých na váš príhovor! Otče Dominiku! Bola to ozajstná misionárska práca! … podpis.

* * *

Ďakujem ti, blahoslavený Dominik Metod, že som pekne prežil tento deň, a ďakujem ti, že sa moja mamka a ocko udobrili. Amen.

* * *

Moje poďakovanie patrí bl. Dominikovi Metodovi za vyslyšané prosby, za môjho syna …, ktorý sa zblížil s Bohom vo svätej spovedi „po 32 rokoch“.

* * *

Ďakujeme blahoslavenému o. Metodovi Trčkovi za uzdravenie otecka od alkoholizmu. Prosíme za uzdravenie mamky ….

* * *

Blahoslavený otec Metod! Ďakujem ti, drahý otec Dominik Metod, že si môjmu bratrancovi … vyprosil milosť šťastlivého prežitia dvoch operácií v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje. Vďaka ti, bl. Dominik Metod, za všetky milosti, ktoré jemu aj všetkým nám ešte vyprosíš.

* * *

Pane, ďakujem, že si mi na príhovor bl. Dominika Metoda pomohol zázračne urobiť všetky skúšky a dokončiť školu.

* * *

Ďakujem, že si ma zachránil pred haváriou autobusu.

* * *

Blahoslavený otec Dominik Metod, ďakujeme ti za vyslyšanie a uzdravenie mladej bohuznámej ženy a jej rodiny. Prosíme ťa, pomáhaj nám aj naďalej u milostivého Boha. Bohu vďaka.

* * *

Blahoslavený otec Metod, som po štvrtej operácii. Veľmi ti ďakujem, že si vyslyšal moje prosby za zdravie svoje a celej mojej rodiny. Ďakujem.

* * *

Blahoslavený Dominik, vďaka ti za vyslyšanie prosby môjho syna za oslobodenie od alkoholu. … podpis.

* * *

Ďakujem bl. o. Metodovi za štyri mamičky, ktoré šťastne prekonali rizikové tehotenstvo a priviedli na svet krásne zdravé detičky. Vyprosujem pomoc a požehnanie pre ďalšiu, ktorá má tiež také problémy.

* * *

Bl. otec Dominik, pred 5 rokmi som tu prosila o manžela a zdravé dieťa, dnes som prišla s 1,5-ročným krásnym a zdravým dievčatkom a manželom poďakovať za dar manželstva a dieťatka. Nech je zvelebený Pán Ježiš Kristus, naveky. Amen.

* * *

Blahoslavený Dominik Metod, úprimne ďakujeme za vyprosenie úspešného štúdia pre … a …. Sme presvedčení, že je to tvoja zásluha. Prosíme ťa, stoj pri nich aj naďalej a oroduj za nich.

* * *

Bl. Metod, chcem sa ti poďakovať za to, že si ma ochránil pred autonehodou.

* * *

Ďakujem za uzdravenie 5-ročného vnúčika Patrika. Po pomazaní uzdravujúcim olejom sa dusivý kašeľ okamžite stratil.

* * *

Blahoslavený Dominik Metod, vrúcne ti ďakujem, že si pomohol mojej dcére, že si našla prácu. Pomáhaj jej aj naďalej.

* * *

Drahí otcovia redemptoristi, prosila som bl. Dominika Metoda Trčku o príhovor, aby moja dcérka mohla vyplatiť vysokú pokutu, a moja prosba bola vyslyšaná. Zo srdca ďakujem. … podpis.

* * *

Jedna matka prosila bl. Dominika Metoda, aby sa prihováral u Boha za jej dospelé deti s ich rodinami. Nielenže nechodili do chrámu, teda prakticky žili ako pohania, ale o Bohu ani nechceli nič počuť. Po piatich mesiacoch prosieb bl. Dominik Metod im vyprosil u Boha milosť obrátenia a tieto rodiny s deťmi začali opäť prichádzať do chrámu na bohoslužby.