2013 1. ročník púte

Prišiel deň „D“, sobota 24. augusta 2013. Dnes sme prvý raz putovali k relikviám blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku, do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Prvý ročník pešej púte sme uvažovali nad témou: „Majte vieru v Boha.“

Prví pútnici sa už od 6.00 hodiny začali schádzať pred gréckokatolíckym chrámom v Nižnom Hrabovci. Stihli si prezrieť rozostavanú farskú budovu a vošli do chrámu, kde už vrcholili prípravy na svätú liturgiu. Hlavným slúžiteľom bol miestny duchovný otec Miloš Baran. Koncelebrovali s ním otec Matúš Marcin a redemptorista Daniel Atanáz Mandzák, ktorý sa prítomným krátko prihovoril v rámci homílie. Po svätej liturgii mal otec Atanáz prvú katechézu. Potom sa pútnici vybrali do Poše, odtiaľ do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, ďalej do Lesného, Suchého a Topoľan. V každom chráme bola krátka modlitba a katechéza. V každom chráme nás čakali veriaci, ktorí sa spolu s nami modlili, vypočuli si katechézu a potom nám aj ponúkli občerstvenie.

Cestou sa k putujúcim pridávali ďalší pútnici. Zloženie takmer 40 člennej skupiny pútnikov bolo pestré: deti, mládež i dôchodcovia. Počasie sa vydarilo, takže išlo sa dobre. S ubiehajúcimi kilometrami však ubúdalo aj síl, takže pútnici došli do baziliky až okolo 18.00 hodiny, teda s dvojhodinovým meškaním.

Druhá skupina pútnikov vedená otcami Jánom Lemešom a Róbertom Demkom putovala do Michaloviec cez Horovce, Trhovište, Pozdišovce a Močarany. Bola zložená z mladších pútnikov, takže do Michaloviec prišla skôr ako prvá skupina.

Pútnici z Vojčíc počkali na pútnikov z Hrabovca. Keď sa približovali, vyšli im v ústrety, takže sa stretli na úrovni vchodu do kláštora. Spoločne za spevu trikrát obišli baziliku a vošli k relikviám blaženého Dominika Metoda Trčku. Na krátku chvíľu bol prerušený moleben k blaženému mučeníkovi. Krátko sa pomodlili pred relikviami a rozišli sa po bazilike, aby si našli miesto a mohli v duchovnej atmosfére prežívať ďalšie bohoslužby odpustovej slávnosti.

Prvý ročník pešej púte je už za nami. Jasne sa ukázalo, že hoci putovanie je spojené s nemalou námahou, aj o tento spôsob modlitby je záujem. Je potrebné ešte viac pešiu púť spropagovať, ukázať nielen námahu cesty, ale aj pozitívne duchovné ovocie. Už dnes sa tešíme na jej 2. ročník.