2016 4. ročník

Milí pútnici,
mám radosť, že sme aj tento rok spoločne zvládli pešiu púť k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Opäť takmer 100 pútnikov prešlo aspoň časť cesty medzi Nižným Hrabovcom a bazilikou Zoslania Svätého Ducha pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach. Prišli z 30 miest a obcí, konkrétne Bardejov, Čižatice, Hlinné, Holčíkovce, Humenné, Kolonica, Košice, Lemešany, Lesné, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Moravany, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nižný Žipov, Poša, Pozdišovce, Rakovec nad Ondavou, Stanča, Stankovce, Suché, Stropkov, Trebišov, Veľkrop, Vojčice, Vranov nad Topľou, Vybuchanec, Zalužice, Zbudza a Žakarovce. Pútnici teda prišli z blízka, i z ďaleka. Ďakujem všetkým za účasť a obety, aktívnu účasť na púti, zvlášť za spoločnú modlitbu a za konkrétnu pomoc pri vedení modlitby, spevu, nesení zástav a kríža.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí organizačne, modlitbou a finančne podporili aj tento ročník pešej púte. Vaša pomoc je Bohu milá a pre fungovanie púte aj nevyhnutná.


Ako ste si určite všimli, dva týždne pred konaním púte sme postupne zverejňovali svedectvá pútnikov, ktoré, aspoň dúfam, boli pre povzbudenie nám všetkým, a zvlášť váhajúcim. Preto využívam túto príležitosť a chcem Vás poprosiť, aby ste napísali svedectvá k tomuto ročníku púte. Opäť ich použijeme pre propagáciu púte.
Fotografie zo 4. ročníka pešej púte budú v krátkej dobe zverejnené na facebooku v skupine Priatelia blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR.
S prianím všetkého dobrého
Atanáz CSsR