Blahoslavený mučeník
Dominik Metod Trčka CSsR

Vážení priatelia bl. Dominika Metoda Trčku, pomaly sa blíži termín ďalšieho ročníka pešej púte k relikviám nám blízkeho a vzácneho mučeníka, preto Vás na prvom mieste prosím o modlitbu v tejto intencii, aby to bolo dielo Bohom požehnané.

7. ročník pešej púte sa uskutoční 24.augusta 2019.

Téma: „Odpustiť 7x??? Nie, 77x!!!“

Predošlé
Ďalšie

Najnovšie príspevky

Z vašich svedectiev